Richard Serra

New Sculpture



+ Gagosian Gallery


0 comentarios :

Publicar un comentario